support@info-monic.ru

 • Russian English


Мониторинг проектов

Angry-birds-action

Параметры

 • Старт:25.06.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 50
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: НетО ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Нет
 • Партнерка: 10%-5%-2%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 25.06.2022


G-Farm

Параметры

 • Старт:24.06.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 10
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: НетО ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Нет
 • Партнерка: 5%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 24.06.2022


Liberty

Параметры

 • Старт:10.06.2022
 • Статус: Проверяется
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 300
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: НетО ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Нет
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 20%
 • Группа вк: Нет
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 17.06.2022


Jamminjars

Параметры

 • Старт:07.06.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 10
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: НетО ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 10%-3%
 • Группа вк: Нет
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 09.06.2022


Ari-Zona

Параметры

 • Старт:07.06.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 10
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: 10О ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 5%-3%-2%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 18.08.2021


Banyabest

Параметры

 • Старт:23.03.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 50
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: 20О ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 7%-2%-1%
 • Группа вк: Нет
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 02.05.2022


GMHP BANK

Параметры

 • Старт:07.05.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 10
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: 10О ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 5% - 3% - 2%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 23.08.2021


Teremmoney

Параметры

 • Старт:28.04.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 50
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: 50О ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 10%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 28.04.2022


Busdepot-game

Параметры

 • Старт:18.02.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 25
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: 50О ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Нет
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 4%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 80%
 • Добавлен: 18.02.2022


More-invest

Параметры

 • Старт:31.01.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 100
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: НетО ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Нет
 • Чат: Нет
 • Партнерка: 7%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 31.01.2022


Tea Factory

Параметры

 • Старт:11.06.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 100
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: НетО ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Нет
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 5%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 03.09.2021


Ogorod-Game

Параметры

 • Старт:11.03.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 50
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: НетО ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Нет
 • Чат: Нет
 • Партнерка: 4%-2%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 12.07.2021


Forest-Berries

Параметры

 • Старт:13.06.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 30
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: НетО ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Нет
 • Партнерка: 10%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 02.07.2021


Mebel-Game

Параметры

 • Старт:09.04.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 40
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: НетО ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Нет
 • Чат: Нет
 • Партнерка: 4%-2%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 12.11.2021


Ayselbux

Параметры

 • Старт:25.11.2021
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 10
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: 10О ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Нет
 • Партнерка: 5%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 11.09.2021


BordelGame

Параметры

 • Старт:10.10.2021
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 20
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: 50О ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 5%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 12.11.2021


Fable Game

Параметры

 • Старт:17.11.2021
 • Статус: ушел в отпуск
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 20
 • Мин. вывод: 2
 • Активация: 75О ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 5%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 28.08.2021


BONUS-MONETA

Параметры

 • Старт:14.10.2021
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 10
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: 50О ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 7%-3%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 04.08.2021


COMPANY-TAXI

Параметры

 • Старт:ожидает старта
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 10
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: 50О ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 7%-3%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 06.05.2021


BELLARIA-GAME

Параметры

 • Старт:03.10.2021
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 10
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: 50О ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 7%-3%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 80%
 • Добавлен: 02.08.2021


MMG Group

Параметры

 • Старт:08.08.2021
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 30
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: НетО ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 4%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 08.08.2021


MAGIC-GNOME

Параметры

 • Старт:24.10.2021
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 10
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: 50О ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 7%-3%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 04.08.2021


Motorgame

Параметры

 • Старт:27.01.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 10
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: НетО ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Да
 • Чат: Есть
 • Партнерка: 7%-3%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 80%
 • Добавлен: 31.01.2022


Old-Miller

Параметры

 • Старт:03.06.2022
 • Статус: Платит
 • Баллы: Нет
 • Мин. тариф: 50
 • Мин. вывод: 1
 • Активация: НетО ПРОЕКТЕ
Параметры

 • Cерфинг: Нет
 • Чат: Нет
 • Партнерка: 4%
 • Группа вк: Да
 • Рефбек: 50%
 • Добавлен: 31.07.2021